Blog & Novosti

Razmišljamo kritički i želimo da čujemo i tvoje mišljenje.

OpenData inicijativa


Posle nekoliko meseci od kada smo pokrenuli OpenData inicijativu, imamo šta da podelimo. Prvi korak u našem planu je uključivao dva cilja - validaciju postojećeg skupa resursa, i pružanje nezavisnog mesta gde bi se objavljivali otvoreni podaci. Validacija je važna ne samo da bi ukazali koji resursi postoje (te mogu da se koriste), već i da ukaže na kvalitet podataka. Naime, nisu svi podaci otvoreni samo ako se mogu preuzeti. Naš validator procenjuje licence, format, mašinsku čitljivost resursa; i formira konačnu ocenu “zdravlja” resursa.
5.jun 2019. / ivana  / 2min /  Pročitaj više

Obrazovanje budućnosti


Program Dometi digitalizacije koji smo najavili krajem marta se bavi pitanjima zašto je digitalizacija važna, šta ona podrazumeva, kako se primenjuje i najvažnije ko bi sve trebalo njome da se bavi. Program smo koncipirali i izvodimo zajedničkim snagama sa Novom Iskrom. U okviru tog programa, realizovan je prvi panel pod nazivom Budućnost obrazovanja, polovinom aprila meseca. Široko formulisanog naziva, panel je imao za cilj da javnost bliže upozna sa procesom uvođenja informatike kao obaveznog predmeta u osnovne škole u Srbiji.
15.maj 2019. / jovana  / 1min /  Pročitaj više

Teoretski, remote lepo zvuči


Biti ostavljen na miru ili na moru, stvar je ličnih potreba i afiniteta. Sa jedne strane, remote rad je način života, za nekoga rutina, za nekoga funkcionalan haos i odsustvo iste. Za Omnes je to poverenje.

5.april 2019. / nevena  / 3min /  Pročitaj više