Čime smo se sve bavili u godini iza nas?

Godina iza nas je bila puna izazova i problema, ali uprkos svemu, mi imamo čemu da se pohvalimo.