Heapspace, verzija dva

Organizacija se menja vremenom, raste i sazreva. Takav je slučaj i sa Heapspace-om. Heapspace je dinamična organizacija. Menja se zajedno sa timom koji vremenom sazreva; onako kako najbolje može u skladu sa mogućnostima.