Događaj čiju temu određuju sami učesnici. Kako samo ime kaže, organizuje se dan pred Heapcon konferenciju.