Kategorija: Open Data

Šta su tačno Open Data ili Otvoreni Podaci?

Šta su tačno Open Data ili Otvoreni Podaci?

“Definicija Otvorenih Podataka precizira značenje pojma “otvoren” u vezi sa…

Pročitaj više