Priča o putu umetnosti od pećine do koda

Već unapred znamo, nećemo se složiti oko toga - Šta je umetnost? Teško je reći šta je umetnost, jer je to i estetska kategorija, pa [...]