OpenData inicijativa

5.jun 2019. / ivana  / 2min

Posle nekoliko meseci od kada smo pokrenuli OpenData inicijativu, imamo šta da podelimo. Prvi korak u našem planu je uključivao dva cilja - validaciju postojećeg skupa resursa, i pružanje nezavisnog mesta gde bi se objavljivali otvoreni podaci.

Validacija je važna ne samo da bi ukazali koji resursi postoje (te mogu da se koriste), već i da ukaže na kvalitet podataka. Naime, nisu svi podaci otvoreni samo ako se mogu preuzeti. Naš validator procenjuje licence, format, mašinsku čitljivost resursa; i formira konačnu ocenu “zdravlja” resursa. Procena je stroga - uzima se najmanja ocena pojedinačne provere, a tako je s namerom da “natera” izvore da daju što kvalitetnije podatke.

Drugi cilj koji smo dostigli je da ponudimo mesto za objavu podataka. Naime, većina dostupnih podataka dolaze iz vladinog sektora, što je svakako dobra stvar (uz veliko zalaganje UNDP-a). No, smatramo da bi trebalo da postoji bar jedno nezavisno mesto za objavu podataka, te da je svako u mogućnosti da ponudi i objavi svoje podatke. OpenData je, stoga, otvorena za sve koji imaju podatke za otvaranje, a tu smo i da pomognemo oko licenci, formata i celog procesa objavljivanja.

Imamo i prvi nezavisan skup podataka, koji nam dolazi iz StartIT centra - objavili smo podatke svih istraživanja programera! To je svakako važno, ne samo zbog aktuelne teme, već i zbog transparentnosti ovako važnog istraživanja.

Naša baza je postavljena i može se pretraživati po više faktora.

Na kraju, sav kod iza naše platforme je, naravno, otvoren.

  • Podeli: