Važno je da deca i mladi dobiju pravilno i potpunije znanje. Iako je danas tehnologija skoro svuda, često se zanemaruje tamo gde bi trebalo da je uveliko prisutna: u školama. Cilj nam je da mlade što pre uputimo u svet tehnologija, kako bi naučili da se kroz njih iskažu i ovladaju veštinama zahvaljući kojima će na vreme početi da grade perspektivnu budućnost.

Svi programi koje realizujemo sprovode se u školama i na fakultetima koji su otvoreni da učenicima pruže ovakav vid obrazovanja. Ujedno, predstavnici nastavnog osoblja škola i fakulteta koji su prepoznali potencijal programa koje nudimo učestvuju u njihovoj pripremi i razvoju dajući nam povratnu informaciju o njima, na osnovu čega ih konstantno dalje usavršavamo i nadgrađujemo.

Programi na kojima radimo su:

Uključi se! Ne smemo sedeti skrštenih ruku i dopustiti da naša deca i mladi ne steknu obrazovanje koje je danas neophodno. Svaki od programa navodi kako možete pomoći.

Slepo Kucanje

  • Uzrast: II-III razred osnovne škole
  • Status: Kompletirano Implementirano
  • Program

Kako deca uče slova, u isto vreme uče i da kucaju na tastaturi. Osim tačnosti, vodi se računa i o ispravnom držanju tela i pravilnom rasporedu prstiju (tkzv 'slepo kucanje').

Internet opismenjavanje

  • Uzrast: IV-VIII razred osnovne škole
  • Status: U izradi Implementirano
  • Program

Ovaj program predstavlja mešavinu korišćenja više programa i internet aplikacija i servisa. Fokus nije na razumevanju svih opcija programa, već na shvatanju suštinskih potencijala digitalnog sveta. Značajna pažnja je posvećena internetu: kako radi, deljenju sadržaja i sigurnosti.

Programersko razmišljanje

Prvi koraci u programiranju u programskom jeziku i okruženju 'Scratch'.

Java pitalice

  • Uzrast: Fakultet
  • Status: Kompletirano Implementirano

Mladima koji završe fakultete je potrebno još usmeravanja u pogledu tehnologija i ciljeva. Java pitalice su svojevrsni performans koji se sastoji iz dva dela. Prvi deo čine zanimljiva trik-pitanja kojim ukazujemo na neke osobenosti programiranja. Drugi deo podstiče otvorenu diskusiju, i tada odgovaramo i promišljamo sva pitanja u vezi sa tehnologijama.

Sajt za škole

Veliki broj škola nema svoj web-site. Jedan deo škola je primoran na korišćenje nekvalitetnih, zatvorenih i skupih CMSova. Cilj ovog programa je da se napravi priručnik kako škole mogu da naprave websajt na WordPress platformi i uspostave svoje prisustvo na internetu.

Google Apps za škole

Google Apps je zgodna platforma koju škola može da koristi za svoj rad, ali i rad sa decom. Uvođenjem ovakve platforme ne samo da se olakšava rad, već se deca kompjuterski opismenjavaju.

Edukativne web aplikacije

Planiramo izradu nekoliko web aplikacija koje bi bile od pomoći najmlađima. Sve ideje su jednostavne, poučne. Svaka aplikacija je besplatna.